BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Wednesday, April 15, 2009

Menyusun Strategi Murid Pemulihan Khas


 1. Kenal pasti murid yang perlu pemulihan khas.

 2. Kenal pasti masalah murid.

 3. Kenal pasti punca masalah murid.

 4. Menjalin hubungan mesra dengan murid.

 5. Menunjukkan penghargaan kepada murid.

 6. Mewujudkan situasi yang diperlukan oleh murid untuk belajar.

 7. Memilih pendekatan kaedah, teknik yang sesuai.
  --> pendekatan bermain sambil belajar.
  -->teknik bercerita.
  -->teknik latih tubi.
  -->teknik bersoal jawab.
  -->teknik nyanyian.
 8. Memilih dan menggunakan bahan bantu pengajaran yang sesuai.

Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa ditetapkan.
* Menjalankan aktiviti pengukuhan.
* Membuat penilaian formatif dan sumatif untuk tindakan susulan.